máy iphon4s đang chạy ios7.0 nâng lên 7.1.2 lỗi 3194 ai biết cach vượt lỗi dúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]