em nhận cây iphone 6t em tháo ra thay màn hình mà lỡ tay vặn ốc mạnh quá chân ốc trên men nó bung lên 1 tý không lên màn hình . a e ai làm qua chỉ em với [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]