em nhận cây iphone 6t em tháo ra thay màn hình muk lỡ tay vặn ốc mạnh quá nó bung lên 1 tý không lên àm hình ai biết che em với
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]