Như tiêu đề ae chỉ giúp em với con U62 bị mất trở kháng các chân như trong ổ đỏ trong hình .[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
Tình hình e nó là nghe gọi mình k nghe gì chỉ nghe sột soạt , mic bt . Nghe nhạc thu âm ok . E nhấc con U62 ra đo thì mất trở kháng mấy chân , ae chỉ giúp xem cách khắc phục thế nào với e chưa có kinh nghiệm dòng này .
P/s: Máy này trước đã từng làm U62 rồi, e cũng đã thay con khác vẫn not ok .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]