cần m.n giúp ạ khách mang đến con s3 i9300 treo logo . bảo là tự cài recovery với up rom cook . e đã thử nhiều bản rom dạng zip mà k đc . vậy a nào có file giúp e với a.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]