Bac nao co cho em xin rom gốc con E270l,em tim mãi ko có,có link panbaidu thì không có tài khoản,đăng ký cũng không được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]