Trình Trạng máy của 1 cửa hàng làm tiếng việt...úp sao kg biết imei Null/Null treo logo mất luôn Recovery gốc,úp rom MK6 bên xda chạy ok 100% kg lổi lầm gì,trình trạng vẫn như cũ,vì rom kg full,Xào nấu từa lưa cuối cùng em nó đã tỉnh ngủ & repair imei Null/Null i317 4.3 mk6 ok...con này rom stock MK6 tìm rom full cũng đuối anh em vọc vạch cẩn thận nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]