Dựa trên tool có sẵn và đã nỗi tiếng 1 thời bên XDA ,cho ae thêm sự chọn lựa,vì tool này đã có sẵn bên xda nhưng ko hiểu sao nó ko hoạt động bình thường và lỗi rất nhiều,có lẽ do tool đã lâu và ko update,nên KB đã có xào nấu thêm mắm muối trong tool cho cái tool nó hoạt động lại từ a đến z nhé,xã,đóng và thay resources.arsc tự động chuẩn xác đến từn mm đã test thử trên 4.1.2 ok nhé,vì đã test ok nên mình làm video này chỉ làm 1 file tượng trưng còn tool mình sẽ uploading lên sớm nhất pass thì...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]