THANKS A TROCNGO86 ĐÃ HỔ TRỢ


Tiếng Việt SC-04E Edit ok
File build tar trên nền Stock SC04EOMUBNB1

Hard Reset Không Mất Tiếng Việt
Xóa Bỏ Tất Cả App Nhật Không cần Thiết

LINK
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]