mấy a cần giúp gấp ạ ..4s mất imei phải làm sao ạ
mà bỏ sim vào cũng k có sóng luôn báo đang tìm kiếm hoài


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]