tình hình em chạy con sky a760s nạy tv rom galaxy s tv bị treo lo go widata thì bị lôi phân vùng ô cung, chạy lại gốc bị lôi s/w đo màn hình ,em chạy bằng pdl ,cụng not ok nhà có atf chua active jtang không biết múc dc không ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]