như tiêu đề em có con 6 ios 8.4.1 mà nhập danh ba vào toàn bị thiếu và nhảy thêm nhiều số lạ ở đâu vào không dõ em đã chạy lại rồi
anh em ios 8.4.1 có ai bị như vậy k


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]