Lang thang trên mạng thấy tool này hay download nhanh hơn host của sammobile đỡ tốn thời gian ngồi đợi tải file [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Yêu cầu máy có .NET Framework 3.5
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
*Phần Model điền đầy đủ tên máy như ở trên ( SM-G925F ) viết G925F nó ko hiểu đâu [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
*Phần Region điền mã vùng nếu các bác ko biết thì vào sammobile để xem nhé.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]