Máy bị liệt nút nguồn.
Em đã thay của chip của [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] sc6531D OK.
Nhung hoạt động lỗi.
Nay cần file của Flybee F3 để flash ạ.
AE ai có cho em xin.
Xin cám ơn nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]