Tình hình nhận con Samsung galaxy S4 I9500 QT
Khách nói yêu công nghệ nên đem root và bị lỗi báo Fail
Giờ cắm vào up rom các kiểu cũng vẫn báo lỗi Fail, lúc đầu máy đang ở 4.4.2
Mình down các bản về up cũng không được, không vào được recovery để hand rest nữa
Vẫn vào download mode và odin nhận bình thường
Ace nào có kinh nghiệm xin giúp với..!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]