8iosmọi người cho em hỏi 5S lock Sprint US . ios 8.2 chưa JB thì có thể dùng sim ghép gì để nhận sóng ạ. e cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]