Như tiêu đề có huynh nào rảnh qua tem hỗ trợ e cài Nokia_Care_Suite_5, e cài toàn báo lỗi, máy mới chạy lại win, cũng chỉ mới cài mỗi phoenix.
Thanks ALL.!!!(:|(:|(:|
ID 204 523 315
pass 2156


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]