như tiêu đề đã nói nhận máy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] tưởng lỗi pm chạy lại mà ko được . đưa về odin mode được máy có nhận cổng com . mà chạy báo lồi như hình anh em xem phải chết ổ cứng ko ?
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]