mình nhận máy đang dùng bình thường ,đưa cho khách dùng được 2 hôm thì bị bệnh cứ gọi là hiện loa ngoài không nghe gi cả , mình đã thay jac tai nghe chân sạc, mành hình ,rồi chip audio vẫn không được ,bác nào làm qua bện này rồi giúp em với , mình tìm kiếm trên google thì bảo bị r80 mà mình xem sơ đồ ko thấy r80 năm ở đâu ,bác nào co hình ảnh em nó cho mình xin 500 ảnh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]