em mới nhận em lenovo a319 treo logo em đã vào wipe bằng phím cứng không hết ,anh em nào đã chạy em này rồi có file và tool up giúp em với . e xin thanks trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]