bác nào có [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] em này chạy bằng ATF cho em xin với ah.em tìm trên NAVIFIRM hình như không có.em nó không đăng nhập dc tài khoản microsoft, em đa reset ko đc chạy bằng Nokia Software Updater for Retail thì cứ bắt đầu nhận máy thì dt lại nhảy về chế độ chạy pm bằng BOX ngắt kết nối với TOOL


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]