Mình nhận cây c6602 mất boot, tp các kiểu not ok, tiện nhà có cây máy sống lỗi camera dump ra nạp ok,file mình dump full 2g từ máy sống chia sẻ cùng anh em--File đã test ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass mình để trong xu nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]