ae giúp mình cái, nhận được con máy lumia 535 không vào cmera cứ vào là tự thoát mình chạy phần mềm rồi mà không hết

ae đi ngang qua hộ e phat nhé ,thank ae trước .d


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]