như tiêu đề khách nói xài tự nhiên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] , đo tổng có hết ,bỏ tụ nối con trở như bác phú nhưng vẫn không nhận ae nào lam qua xin giúp. cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]