nhận máy mất trở kháng phím nguồn mà ko biết nó đi vào đâu ,ae nào làm qua hoặc có sơ đồ giúp mình với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]