anh em làm qua giúp e pan sky a800 mất đèn màn hình với a hiển thị vẫn ok ak
em cảm ơn mọi ngườiChú ý lần sau : Tiêu đề cần ngắn gọn nha bạn đã est


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]