Nhận khách máy zenfone4 T00I, chập nguồn, kiểm tra thấy ic (khoanh vùng ) này nóng, remove hết chập nhưng bật nguồn không dao động. Nhà không có đồ thử. Nhờ 4rum chỉ giúp ic này làm nhiệm vụ gì, có thay đc ở dòng zenfone khác sang ko a.

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]