Như tiêu đề em nhận máy khách treo logo bình thường flash tool up done. hôm nay bị 1 cây up xong sọc trắng màn hình mấy ae ai có bản rom nào khác cho e xin thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]