Bấm giữ đồng thời phím (nguồn, home, vol +) như hình. đến đây ai cũng biết làm sao rồi nhé nhưng Chọn bằng cảm ứng không phải phím cứng nhe AE..........:))
Ai biết rồi bỏ qua cho em nhe....................^:)^
[IM
G][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[IM
G][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]