mới làm xong nóng hổi một em .. thấy dòng mới nên chia sẽ liền cho ACE . để sau ae gặp làm cho lẹ ko khách chờ nóng rọt ..
Cách làm: tắt nguồn lấy pin ra gắn vào. ấn 3 tổ hợp 3 phím ( [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]) giữ một chút máy ra một dòng ký tự . chọn recovery sau đó làm gì thì chắc mn đều biết ..!Chú ý: Bài post sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]