đã có nhiều anh em biết và kiếm lúa.nhưng cũng có nhiều anh em như mình nên mình vẫn chia sẻ kĩ cho anh em dễ làm.

có nhiều lý do gây nên rơi rớt,va đập nhưng chủ yếu là do anh em mình không cẩn thận.[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
con ốc màu cam rất ngắn nếu anh em không để ý lắp nhầm ốc màu vàng hoặc màu đỏ sẽ chọc xuống main gây đứt mạch
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
anh em chỉ cần cạo bên dưới con ốc lên rồi câu là done
bước này anh em có thể dùng mỏ hàn to nhiều nhiệt để gỡ bỏ ốc hoặc dùng khò nhưng hơi nguy hiểm vì gần cpu.như mình cứ lấy banh bẩy cái là con ốc văng ra cạo nhẹ là thấy mạch.bao không đứt gì :)

chúc anh em khéo tay.thành công.thân !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]