em nhận 3gs rớt mất sóng hoắc yếu khi ở 3g 2 3 vạch còn 2g thì đang tìm kiếm, đã thay quích và pa 2g vẫn vậy. giờ tính retore nên xin anh em có cut tom ổn định 6.1.6 cho em xin, máy tính lỗi mất hết ùi. máy lock 6.1.6 bb 5.13.04 nên không reto gốc được, thank mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]