máy để 1 tháng không dùng đến,để mã bảo vệ,lúc nhập quên mã lên bị vô hiệu hóa,mình restore lúc đầu báo lỗi 4013,sợ do itunes cũ nên sau đó chạy máy tính khác lỗi 9,máy nguyên bản đang dùng bình thường chưa bao giờ sửa chữa,đã thay pin và chân sạc khác qua chạy vẫn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]],xin các bác giúp cho,thank các bác


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]