như tiêu đề em con [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] bị lỗi cứ dùng khoảng 30 phút là màn hình lại đen thui người gọi đến vẫn đổ chuông nhưng không nhìn thấy gì , thử vuốt cảm ứng cũng
không được , em đã thử mấy cái màn hình rồi vẫn vậy , máy zin chưa sửa chữa gì . mong các bác chỉ giúp em xin cảm ơn nhiều !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]