nhận khách máy rớt nước mở nguồn ko lên vệ sinh+ khò hết ic 200 độ máy lên ok chiều giao khách mở nguồn thì treo 0,1a 1 chút thì xuống ko
anh em nào làm qua giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]