em vừa nhận cây lumia 800 bị lỗi tài khoãng cữa hàng tải game , em nghiên cứu reset luôn rổi cũng không được , em định trả máy nhưng khi cắm vào máy tính nó hiện lên bảng fomat hay không rồi em fomat luôn giờ nó ngũm luôn rồi , giờ anh em có cách nào cứu lên nguồn được không , để em trả khách , máy này kiếm đền khách hơi bị khó . em thành thât cảm ơn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]