như tiêu để cần ae giúp
tình trạng máy mất áp hoàn toàn ở L3,L4,C225
e đã gỡ bỏ Q3 câu tắt và thay L28
s/p:máy tắt nguồn cắm sạc vẫn lên nguồn nha ae
thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]