nhận máy treo cáp đĩa resto có lúc báo lỗi 9 có lúc 14 có lúc 3004 có lúc reto lại lên nguồn bình thường nhưng chí cần tắt nguồn là không khởi động lên được nữa reto lại báo lỗi có lúc hiện môt bảng chữ như đang jaibreak có lúc xanh màn sập nguồn em ít làm iphone mong cao thủ trợ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]