Mình unlock bằng spt xong nhập code 00000000 mấy lần không unlock đươc.
Giờ nó cứ hiện lên thông báo "network unlock code blocked" chứ không hiện PIN unlock nữa
Wipe, up lại rom khác đều không được
Ae nào có kinh nghiệm giúp mình với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]