[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Có lẽ, điều khiến người dùng Iphone thất vọng với bộ đôi Iphone 6s và Iphone 6s Plus chính là phiên bảng bộ nhớ trong mặc định vẫn là 16gb
Điều khiến người dùng iPhone thất vọng chính là phiên bản bộ nhớ trong iPhone 6s và iPhone 6s Plus thấp nhất vẫn là 16 GB, lần lượt sau đó là 64 GB và 128 GB.
Mức giá của iPhone 6s (không kèm hợp đồng với nhà mạng) là 649 USD (tương đương 14,5 triệu đồng), 749 USD (16,8 triệu...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]