Như tiêu đề, máy mình bị đơ khi vào cuộc gọi, danh bạ, đôi khi có cuộc gọi đến không nghe được, .... tắt máy khởi động lại thì vào được bình thường nhưng một lúc sau lại bị đơ khi vào các tính năng đó.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]