như tiêu đề máy xài tự nhiên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].mình đo đạc ok hết ,thay màn khác ,câu như bác văn hiệp cũng không được ae nào làm qua xin giúp cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]