bác nào có cái sơ đồ câu màn hình em này cho em sin cái thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]