Xin [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] lam hoai ma ko dc


Chú ý: Phải sử dụng tiếng Việt đủ dấu khi post bài.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]