Sửa lỗi thành công I9300 treo logo No Box nên chia sẻ tin vui cho anh em
E: failed to mount /data (invalid argument)
...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]