minh moi nhan mot cay x1-01 bi roi cap nguon thi treo kim 1A mjnh lm het roi mak hok dk mong ae giup do


Chú ý:
- Phải sử dụng tiếng Việt đủ dấu khi post bài
- Bài post sai box.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]