như tiêu đề mới nhận con ip4s bị mất loa ngoài đã test thử loa + cáp sạc + cáp tai nghe
vẫn not oke ace nào đã làm qua xin chỉ giúp thanks all :)

- - - Updated - - -

đã restore lại vẫn not oke trở kháng 2 chân loa tại cáp sạc vẫn có ^#(^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]