Như tiêu đề em gặp pải [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] sau, em đã thử Cam khác vẫn no ok. tháo ra kiểm tra conec J3 thì mất trở kháng hai chân 23 và 25. hai chân này đi vào con u13 các bác ạ. Bác nào gặp pai benh này chia se em voi. em thanks ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]