Máy bị mât 3G, 2G vẫn có sóng nghe gọi bình thường.đã up rom stock ,cook thoải mái không có 3G, bấm 319712358 vào trong chọn wcdma thì mất sóng luôn,*#9090# chọn network mode set chọn số 3 anable cũng mất sóng luôn. Bác nào làm qua bệnh này cho em chút kinh nghiệm với ạ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]