Em nhận của khách. Tháo ra kiểm tra Nổ hết IC. Ai dã làm qua con này chia sẻ e cách giải quyết con này với ạ.

Đã thay IC kia nhưng vẫn không đc. Có giải pháp nào câu tắt không ạ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

Up. Cần các bác giúp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]